موسسه مد و لباس دانش آرا بلاگ

۰

تاریخچه مختصر ورود مد و فشن به ایران

«الیزابت مک نیل»، همسر «جان مک نیل»، دعوت کرد که در این مهمانی حضور داشته باشد. الیزابت همسر فرستاده بریتانیا به ایران بود که در سال ۱۸۲۷ به دربار فتحعلی شاه آمده بود تا...