برچسب: پدیده فشن و مد

۰

‍فراخوان بخش طراحی لباس هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

فراخوان بخش طراحی لباس هشتمین جشنواره مد و لباس فجر: این بخش با هدف نگاهی نو به بازار، ایجاد فضای رقابتی سالم بین طراحان عرصه مدو لباس، تشویق طراحان به ارائه طرح والگوهای به...

۰

ایران خاستگاه اولیه ی کت و شلوار

با رجوع به فرهنگ و تمدن ایرانی درمی یابیم که به وجود آمدن کت و شلوارهای امروزی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. امروزه بیش تر مردمان جهان، پوشاک کهن خود را به دلیل دست...

۰

جـامـعـه شـنـاسـان از لبـاس شـمـا چـه می فـهـمـنـد؟

شاید بتوان گفت که نوع لباس پوشیدن و رنگ پوشش خانم ها یا آقایان یا افرادی که در قوم و قبیله ها و شهرهای مختلف زندگی می کنند، نوعی قرارداد اجتماعی محسوب می شود....

۰

پدیده مد

پدیده فشن و مد در عصر دموکراتیک، این شرایط به حدی شدید شد که حتی بیسمارک و بقیه ی سران و رهبران برجسته ی احزاب، بر این نکته تاکید داشتند ازآنجایی که رهبران گروه...